Κυνηγός θησαυρού

535,00

Εξαντλημένο

ADRENALİN MFD

Ο ανιχνευτής χρυσού μεγάλης εμβέλειας Adrenalin Mfd έχει αναπτυχθεί για τον εντοπισμό θαμμένων θησαυρών όπως ο χρυσός και ο άργυρος σε διάμετρο 100 μέτρων. Καταστρέφει τα φανταστικά σήματα των ορυκτών που θα προκαλέσουν λανθασμένη ανασκαφή κατά την αναζήτηση του ανιχνευτή χρυσού θησαυρού.

Χάρη στην προηγμένη λειτουργία εξάλειψης ορυκτών, ο εντοπιστής χρυσού μεγάλης εμβέλειας Adrenaline Mfd εξαλείφει τα ψευδή σήματα ορυκτών που μπορεί να οδηγήσουν σε λάθος στόχους στην περιοχή προς αναζήτηση. Το αναζητούμενο αντικείμενο αντιδρά με ειδικά σήματα που αποστέλλονται κάτω από το έδαφος. Ο αριθμός των ηλεκτρονίων που απελευθερώνονται από τον στόχο αυξάνεται με τα σήματα που αποστέλλονται. Η ηλεκτρονική μονάδα με διαχωρισμό αισθητήρα ηλεκτρονίων ανιχνεύει τα ηλεκτρόνια που απελευθερώνονται από τον αντιδρώντα στόχο.

Ο ανιχνευτής χρυσού μεγάλης εμβέλειας Adrenalin Mfd αποτελείται από δύο ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

1. Μονάδα αποστολής: Εκτελεί τη διαδικασία αποστολής ειδικών σημάτων του MFD κάτω από το έδαφος. Το

η περιοχή προς αναζήτηση ενεργοποιείται προαιρετικά με την επιλογή του τύπου space ή good metal.

2. Μονάδα λήψης σήματος: Adrenalin Mfd μπορεί να διακρίνει μεταξύ χάσματος και μετάλλου. Η συσκευή σάρωσης περιοχής Mfd διαθέτει διαλογή ορυκτών και διαχωρισμό μετάλλων, σε αντίθεση με παρόμοιες συσκευές σάρωσης πεδίου. Κάθε μέταλλο κάτω από το έδαφος έχει διαφορετική μαγνητική ταυτότητα. Οι διαφορές μαγνητικής ταυτότητας ασκούν διαφορετικές δυνάμεις ώθησης και έλξης στις κεραίες του συστήματος λήψης. Ο τύπος του μετάλλου που ανιχνεύεται γίνεται αντιληπτός από τις διαφορετικές κινήσεις κλεισίματος που δημιουργεί η συσκευή βαθύτερης σάρωσης στις κεραίες του αισθητήρα σήματος.

ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

– Απόσταση αναζήτησης: 100 μέτρα

– Βάθος ανίχνευσης: 6 μέτρα

– Αισθητήρας: WCC% L Bars

– Βάρος: 2 kg

– Απαίτηση μπαταρίας: 6 μπαταρίες AA και 1 μπαταρία 9 V

– Θερμοκρασία εργασίας: C – 50 C