Eliminering av falska signaler

Falsk signal eliminator (Gold Detector Eliminator)mineralscreening produceras för att eliminera mineralproblemet som är det största problemet för skattsökare.
EAN / GTIN : 8684154091118

530,00

ELIMINERING AV FALSK SIGNAL
En eliminator för falsk signal tillverkas för att eliminera mineralproblemet som är det största problemet för skattsökare.
Eliminator
eliminerar effekterna av mineraler som människor som söker skatter med hjälp av metalldetektorer, fältskanning och 3D-avbildningsenheter.

Eliminatorn genererar ett magnetfält på ädelmetaller genom att avge signaler som skickas till jorden av den magnetiska
fält. På så sätt ökar djupet för detektering av ädelmetaller med metalldetektorer som används
i skattletningar. Det ökar magnetfältsnivån på målet och orsakar en djupökning i
detektorns detektionsprestanda. Den används i fältskanningsenheter för att eliminera fiktiva signaler som orsakar fel på grund av effekterna av mineraler. Tack vare de signaler från mineralförstöraren som skickas till jorden försvinner de falska magnetfältssignaler som genereras av mineraler och guldpartiklar på kort tid, t.ex. 1 minut. Efter 1 minut, när fältet kontrolleras igen med fältskanningsenheter, försvinner signalen om det upptäckta målet är mineral eller guld. Ovanför metallmålen sker en nedhängning av punktmålet på grund av jordens magnetfält. Avståndet och vinkeln på dessa nedhäng varierar beroende på typen av metall. Dessa magnetiska avbrott uppstår i olika vinklar.

Eliminatorn flyttar förskjutningen av målsignalen, som består av mineralförstörande
magnetiska sänkningar, till mitten av målmetallen på kort tid. Slipen är förstörd och venotaktisk
fixering uppnås. Eliminator ökar magnetfältsnivån på ädelmetaller av guld, silver, brons och koppar genom att sända ut magnetfältsalstrande signaler till jorden. Den möjliggör detektering från mycket stora djup med 3D-avbildningsutrustning.

– SET INNEHÅLL
– Elektronisk panel
– Tre elektroder
– 12-volts automatisk laddare
– Tre 10 meter
– Blå, röd, grön kabel
– Användarhandbok på engelska
– Garantibevis
– Paketets mått: 35 х 30 х 10 cm
– Vikt: 2,4 kg